ภูมิภาคอื่นๆ

รายการโปรด
  • โรงแรม/ที่พัก

Expedia : รับส่วนลด 9% สำหรับโรงแรมในไทยและทั่วโลก เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต JCB

 

ภาพรวมแคมเปญ

รับส่วนลด 9% สำหรับโรงแรมในไทยและทั่วโลก เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต JCB ผ่าน www.expedia.co.th/jcb

ระยะเวลาการจัดแคมเปญ

วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

บัตรที่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญนี้

สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต JCB ที่ออกภายในประเทศไทยเท่านั้น

หมายเหตุ

1. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต JCB ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
2. คูปองใช้ได้กับการจองโรงแรมราคา Expedia ผ่านการจองทางออนไลน์ที่ www.expedia.co.th/jcb หรือ Expedia Application ไม่สามารถแลกใช้คูปองกับการจองเฉพาะเที่ยวบิน, เฉพาะรถยนต์, เฉพาะแพ็คเกจ หรือห้องพักที่โรงแรมที่ระบุไว้ใน www.expedia.co.th/lp/coupon-exclude-hotelsและต้องกรอกโค้ด JCBTH9
3. คูปองจะให้ส่วนลด 9% จากราคาที่จองไว้สำหรับการเดินทางก่อนบวกภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4. คูปองนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมอย่างเดียวที่ชำระเงินล่วงหน้า (ไม่สามารถใช้กับการจองโรงแรมร่วมกับบริการอื่น เช่น เที่ยวบิน + โรงแรม) โดยต้องเป็นการจองทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือ Expedia Application คูปองนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับการจองที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น และไม่สามารถนำไปแลกใช้กับการจองซึ่งชำระเงินที่จุดหมายปลายทางได้ คูปองนี้ไม่สามารถนำไปแลกใช้เป็นส่วนลดสำหรับการจองแบบแพ็คเกจได้
5. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองที่พักตามรายการที่แจ้งในหน้าเว็บไซต์ www.expedia.co.th/lp/coupon-exclude-hotels
6. หากการจองตรงตามข้อกำหนดที่ระบุในที่นี้ คูปองนี้จะให้ส่วนลดจากราคาการจองการเดินทางก่อนการบวกภาษี อัตราภาษีโดยประเมิน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. คูปองนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาการจองที่กำหนด และสำหรับการเข้าพักในระหว่างช่วงเวลาเดินทางที่กำหนดเท่านั้น โดยทำการจองบนเว็บไซต์ หรือ Expedia Application ที่กำหนดนี้เท่านั้น และไม่ใช่บนเว็บไซต์อื่นของเอ็กซ์พีเดีย
8. คูปองหนึ่งใบสามารถใช้ได้ต่อการทำรายการหนึ่งรายการเท่านั้น ในกรณีที่จองห้องพักหลายห้องในธุรกรรมเดียวกัน ส่วนลดนี้จะมีผลกับห้องพักที่มีราคาต่ำสุดเท่านั้น
9. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปแลกใช้เพื่อเป็นส่วนลดสำหรับภาษี อัตราภาษีโดยประเมิน ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
10. การใช้คูปองเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ และขึ้นอยู่กับความพร้อมในการบริการ
11. ไม่สามารถใช้คูปองร่วมกับคูปองลดราคา โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ การจองโดยใช้คูปองนี้จะไม่ได้รับคะแนนสะสม ไมล์สะสม เงินคืน หรือสิทธิประโยชน์อื่นจากโปรแกรมสะสมคะแนน ไมล์ เงินคืน หรือโปรแกรมลักษณะเดียวกันที่เสนอโดยพันธมิตรการตลาดที่เป็นบุคคลภายนอกเอ็กซ์พีเดีย
12. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับการจองใดๆ ที่กระทำก่อนหน้านี้ โดยจะถือว่าได้แลกใช้มูลค่าเต็มจำนวนเมื่อได้ทำการจองที่ตรงตามเงื่อนไขไปแล้ว คูปองนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถขอคืนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ อีกทั้งจะไม่มีมูลค่าคงเหลือและไม่มีการออกเครดิตให้ หากราคาที่ซื้อมีจำนวนน้อยกว่าส่วนลด คูปองนี้ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ แม้แต่ในกรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง
13. ผู้ที่สามารถใช้คูปองนี้ได้ต้องเป็นผู้ถือบัตร JCB ที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีถิ่นพำนักในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย คูปองนี้จะถือเป็นโมฆะหากไม่เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต
14. คูปองนี้ไม่สามารถนำไปใช้โดยพนักงานในเครือ Expedia Group หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคู่ค้าของโปรแกรมพันธมิตรตัวแทนท่องเที่ยว
15. ห้ามไม่ให้ใช้คูปองอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่หรือการจำหน่ายคูปอง และการกระทำนี้อาจถือเป็นการฉ้อฉล
16. คูปองนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้ คูปองที่ได้มาโดยช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต ผ่านการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ ปลอมแปลง ทำให้เสียหาย ใช้โดยมิชอบ หรือทำลายโดยวิธีการใดๆ จะถือว่าเป็นโมฆะ
17. หากเอ็กซ์พีเดียทราบ หรือมีเหตุให้ควรสงสัย (ตามความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลของเอ็กซ์พีเดีย) ว่าลูกค้า: (a) ฝ่าฝืนเงื่อนไขของคูปองเหล่านี้ (b) ได้รับคูปองนี้จากช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต (c) ใช้คูปองซึ่งมีลักษณะเหมือนเป็นการขายต่อสินค้าการเดินทางที่จองไว้ (d) มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการที่ส่งผลต่อความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการกระทำที่ถูกต้องของข้อเสนอนี้ หรือ (e) กระทำการใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง เอ็กซ์พีเดียอาจใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียวในการยกเลิกการจองทั้งหมดของลูกค้าที่ใช้คูปองโดยไม่ต้องให้เหตุผลในการยกเลิก เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้แก่ลูกค้าสำหรับการทำธุรกรรมที่ยกเลิก ซึ่งรวมถึงการจองที่ไม่สามารถคืนเงินได้
18. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คูปองนี้สามารถใช้ได้โดยลูกค้าที่ทำการจองโดยตรงบนเว็บไซต์ หรือ Expedia Application เท่านั้น และไม่สามารถใช้ผ่านหรือโดยตัวแทนการท่องเที่ยวหรือคนกลางที่เป็นบุคคลภายนอกได้
19. เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้คูปองหรือเพิกถอนคูปองเมื่อใดก็ได้ การตัดสินใจของเอ็กซ์พีเดียในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
20. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองนี้ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการรับรองของบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงพนักงานของเอ็กซ์พีเดีย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองนี้จะอยู่ภายใต้และได้รับการตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์
21. ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นใดขัดกัน ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลใช้บังคับเหนือกว่า
22. คูปองนี้นำเสนอโดย BEX Travel Asia Pte Ltd (หมายเลขจดทะเบียนบริษัท 201113337M) บริษัทที่อยู่ภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ (“เอ็กซ์พีเดีย”)

Select

ประเทศปลายทาง

※สามารถเลือกหลายตัวเลือกได้

ประเภท

สิทธิพิเศษ

ตั้งค่าใหม่