Hướng dẫn sử dụng trang web

"JCB Special offers" (Các ưu đãi đặc biệt của JCB) là gì?

"JCB Special offers" (Các ưu đãi đặc biệt của JCB) là trang cung cấp thông tin các chương trình ưu đãi tại các địa điểm ở Việt Nam và các quốc gia khác. Ngoài ra, trang còn cung cấp thêm thông tin hữu ích về các điểm đến hấp dẫn khi đi du lịch tại Nhật Bản.

Tìm kiếm địa điểm và các ưu đãi đặc biệt

Tìm kiếm các địa điểm hấp dãn và các ưu đãi đặc biệt theo khu vực và danh mục

Tìm kiếm địa điểm và các ưu đãi đặc biệt
Tìm kiếm địa điểm và các ưu đãi đặc biệt

Blog thông tin về Nhật Bản

Các đề xuất và thông tin mới nhất về Nhật Bản (cung cấp bởi đội ngũ JCB)

Blog thông tin về Nhật Bản
Blog thông tin về Nhật Bản

Cách tìm kiếm ưu đãi

Tìm kiếm địa điểm và ưu đãi phù hợp với bạn

01

Chọn "Tìm kiếm" trên tiêu đề
Chọn Tìm kiếm trên tiêu đề
Chọn Tìm kiếm trên tiêu đề

02

Chọn khu vực, danh mục và ưu đãi
Chọn khu vực, danh mục và ưu đãi
Chọn khu vực, danh mục và ưu đãi

03

Bấm chọn ưu đãi phù hợp trong kết quả tìm kiếm để xem thêm thông tin
Bấm chọn ưu đãi phù hợp trong kết quả tìm kiếm để xem thêm thông tin
Bấm chọn ưu đãi phù hợp trong kết quả tìm kiếm để xem thêm thông tin

Hướng dẫn sử dụng chức năng yêu thích

Khi tìm thấy cửa hàng và ưu đãi ưa thích, bấm chọn dấu sao để thêm vào danh sách ưa thích

* Ghi chú: Tính năng này bị hạn chế trên trang tiếng Anh

01

Bấm chọn dấu sao trên danh sách địa điểm ưu đãi hoặc trên trang thông tin chi tiết của địa điểm
Bấm chọn dấu sao trên danh sách địa điểm ưu đãi hoặc trên trang thông tin chi tiết của địa điểm
Bấm chọn dấu sao trên danh sách địa điểm ưu đãi hoặc trên trang thông tin chi tiết của địa điểm

02

Bạn có thể xem lại danh sách địa điểm ưa thích
Bạn có thể xem lại danh sách địa điểm ưa thích
Bạn có thể xem lại danh sách địa điểm ưa thích

Hướng dẫn sử dụng ưu đãi đặc biệt

Lưu ý: Một số địa điểm có yêu cầu xuất trình mã ưu đãi, mã QR để nhận ưu đãi. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết ưu đãi, điều kiện áp dụng, hướng dẫn sử dụng và các lưu ý trong trang thông tin chi tiết.

Hướng dẫn sử dụng ưu đãi đặc biệt
Hướng dẫn sử dụng ưu đãi đặc biệt
Hướng dẫn sử dụng ưu đãi đặc biệt
Hướng dẫn sử dụng ưu đãi đặc biệt

Select

ĐIỂM ĐẾN

※Có thể chọn nhiều mục

Danh mục

Ưu đãi

Cài lại