เพิ่มเพื่อนและผูกบัตร JCB รับ Shopee e-voucher มูลค่า 100 บาท*

ภาพรวมแคมเปญ

เพียงลูกค้า add friend เพิ่มเพื่อนกับ JCB Thailand LINE Official Account พร้อมทั้งผูกบัตรเครดิต JCB ไว้ แลกรับ Shopee e-voucher มูลค่า 100 บาท (จำนวน10,000 สิทธิ์)

บัตรที่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญนี้

สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต JCB ที่ออกภายในประเทศไทยเท่านั้น

ระยะเวลาการจัดแคมเปญ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 15 กรกฏาคม 2565

หมายเหตุ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
2. เมื่อมีการเพิ่มเพื่อนใน JCB Thailand LINE Official Account และเพิ่มบัตรเครดิต JCB สำเร็จ รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า100 บาท หลังจากเพิ่มบัตรเครดิตสำเร็จแล้ว โค้ดส่วนลด Shopee จะถูกส่งไปที่เมนู My Exclusive Deal (พิเศษเฉพาะคุณ) เข้าไปที่ JCB Reward และกดรับโค้ดส่วนลด Shopee ใน JCB Reward ถ้ายังไม่กดจะถือว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ หลังจากกดรับสิทธิ์แล้วโค้ดส่วนลด Shopee จะถูกส่งไปใน My Voucher
3. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 – 15 ก.ค.65 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
4. จำกัด 1 สิทธิ์ / บัญชี JCB Thailand LINE Official Account / ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
5. จำกัด 10,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลัง
6. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
7. การใช้โค้ดส่วนลด Shopee เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
8. ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท JCB International (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยหรือออกคูปองให้ใหม่ในทุกกรณี
9. บริษัท JCB International (Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
10. บริษัท JCB International (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee
1. โค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้กับ Shopee Application เท่านั้น
2. สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 – 31 ก.ค.65 เท่านั้น
3. ต้องชำระค่าสินค่า / บริการส่วนต่างด้วยบัตรเครดิต JCB ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
4. โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
6. กรณียกเลิกการสั่งซื้อจะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
7. บริษัท JCB International (Thailand)และ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ บริษัท JCB International (Thailand) และ Shopee (Thailand) ถือเป็นที่สุด
8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท JCB International (Thailand) และ Shopee (Thailand) กำหนด
9. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0-2017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00-17:30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์