PT Gas Station : รับส่วนลด 40 บาท เมื่อชำระค่าน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป

ภาพรวมแคมเปญ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต JCB รับส่วนลด 40 บาท เมื่อชำระค่าน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาที่ร่วมรายการ

บัตรที่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญนี้

สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต JCB ที่ออกภายในประเทศไทยเท่านั้น

ระยะเวลาการจัดแคมเปญ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

เงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB ทุกประเภทที่ออกบัตรในประเทศไทย และบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 35 เท่านั้น
2. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยต้องกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ *793*389*หมายเลขบัตรเครดิต JCB 6 หลักแรก และ 4 หลักสุดท้าย # และกดโทรออก ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความส่วนลดที่ได้รับผ่านทาง SMS และต้องชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต JCB ที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์
3. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอ หรือแคปภาพหน้าจอจากอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด หรือการทุจริตใด ๆ
4. จำกัดจำนวนการขอรับส่วนลด 40 บาท / เซลส์สลิป / บัตรเครดิต เมื่อชำระค่าบริการเป็นจำนวนขั้นต่ำ 800 บาทและจำกัดส่วนลด 5,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 25,000 สิทธิ์ตลอดรายการ คิดเป็นมูลค่ารวม 1,000,000 บาทตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
5. จำกัดสิทธิ์การใช้ส่วนลด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตร / เดือน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
6. สาขาที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ สาขาพี.ที.แสงฟ้าออยล์, สาขาเบตงรัตนะบริการ, สาขาพุถ่องบริการ, สาขาเจริญผลออยล์ และสาขาชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
9. JCB International ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ
10. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถานีบริการน้ำมันพีทีกำหนด
11. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. PT Call Center 1614 ทุกวัน เวลา 08:00 – 20:00 น.