JD Central : รับส่วนลด 500 บาท

ภาพรวมแคมเปญ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต JCB รับส่วนลด 500 บาท

บัตรที่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญนี้

สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต JCB ที่ออกภายในประเทศไทยเท่านั้น

ระยะเวลาการจัดแคมเปญ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ

เงื่อนไข

 1. เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการขั้นต่ำ 5,000 บาท ผ่าน www.jd.co.th หรือ แอปพลิเคชั่น JD CENTRAL ภายในระยะเวลากิจกรรมซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (“ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม”) โดยใช้บัตรเครดิต JCB ซึ่งออกในประเทศไทยและไม่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าสินค้า 500 บาท เมื่อดำเนินการสั่งซื้อสำเร็จ โดยส่วนลดจะถูกหักออกก่อนมีการหักส่วนลดอื่น ๆ และก่อนคิดค่าจัดส่ง
 2. ลูกค้ากรอกโค้ดส่วนลด EVERYDAYWITHJCB ในขณะดำเนินการชำระเงิน
 3. จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 2 ครั้งต่อเดือน ต่อบัญชีผู้ใช้ JD CENTRAL
 4. จำกัดส่วนลดสินค้าสูงสุด 4,000 บาทต่อ 1 บัญชี JD CENTRAL ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 5. จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลดรวมเพียง 1,200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยเฉลี่ยเป็น 300 สิทธิ์ต่อเดือน โดยมีมูลค่ารวม 600,000 บาท
 6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. รายการ/หมวดสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ เช่น นมผง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทารก และสูตรต่อเนื่องของแป้งเด็ก โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต สินค้าพรีเซลล์ บัตรของขวัญ และบัตรกำนัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก: http://bit.ly/3OB8JGu
 8. บัตรเครดิต JCB ที่ได้รับสิทธิการรับส่วนลดในกิจกรรมนี้ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ ออกในประเทศไทย มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของ JCB จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 9. สิทธิ์การรับส่วนลดที่ได้รับนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ
 10. JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิ์ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ (B2B) หรือลักษณะการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเข้าข่ายการฉ้อโกง

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของ JD CENTRAL และของ JCB (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้)
 2. JD CENTRAL สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข กติกา ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ ยกเลิกกิจกรรมนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าลูกค้ายอมรับว่าการ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในอนาคต มิทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมเป็นเท็จ
 3. หากกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ลูกค้ายอมรับและตกลงให้คำตัดสินของ JD CENTRAL และ JCB ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และยอมรับและตกลงว่า JD CENTRAL และ JCB ได้รับการจำกัดความรับผิดตลอดกิจกรรมนี้สูงสุดไม่เกินมูลค่าส่วนลดที่มอบแก่ลูกค้าเท่านั้น
 4. หากพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขอันมีลักษณะไม่สุจริตหรือทุจริตใด ๆ ในกิจกรรมนี้ JD CENTRAL และ JCB สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกส่วนลด รวมถึงสิทธิประโยชน์ใด ๆ
 5. ลูกค้ารับว่า JD CENTRAL มีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งลูกค้าได้ลงทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสิทธิประโยชน์ในกิจกรรมนี้โดยอาศัยฐานทางกฎหมายคือการดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาทางธุรกิจรวมถึงการสื่อสารด้านการตลาดกับลูกค้านั้น JD CENTRAL จะอาศัยฐานความยินยอมซึ่งลูกค้าได้ให้โดยอิสระ ทั้งนี้ JCB และ JD CENTRAL มิได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมและจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมมาตามหนังสือแจ้งรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ประกาศแล้ว
 6. สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์ (Live Chat) หรือผ่านช่องทางบริการของ JD CENTRAL อีเมล cs@jd.co.th หรือโทร 02-030-4599 (เวลา 9.00 – 18.00 น.)